หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรม > อาจารย์และนักศึกษาแขนงวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับเชิญจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้นำ "ผลิตภัณฑ์คีเฟอร์น้ำสับปะรด" เข้าร่วมแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม
อาจารย์และนักศึกษาแขนงวิชานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับเชิญจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้นำ "ผลิตภัณฑ์คีเฟอร์น้ำสับปะรด" เข้าร่วมแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม

admin biotech
2023-09-18 15:22:43