หน้าหลัก > ข่าว > ศึกษาดูงาน
ศึกษาดูงาน

ศึกษาดูงานที่ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด
อาจารย์ คณิตดา ทองขาวและนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ได้ไปศึกษาดูงาที่ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัดอ. ...
2018-06-07 18:45:27
ศึกษาดูงาน ณ บริษัท F&N
ศึกษาดูงาน ที่โรงงาน F&N Dairy product จ. อยุธยา ร่วมกับคณะอาจารย์และเพื่อนๆสาขาจุลชีววิทยา คณะว ...
2018-06-07 18:44:22
ข่าวปัจจุบัน